JÄSENEKSI

Voit liittyä seuramme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun sekä
lähettämällä yhteystietosi sähköpostilla / viestillä jäsensihteerille.
Yhdistyksen tiedotusasiat hoidetaan sähköpostilla sekä käyttämällä
muita sähköisiä viestimiä kuten facebook.

Tarvittavat yhteystiedot: 
varsinaisen jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
koira(-t) (rotu, kutsumanimi)

Jäsenmaksu vuodelta 2022 on varsinaiselta jäseneltä 17 € 
ja perhejäseneltä 5 €. 

Maksa jäsenmaksusi tilille FI10 5680 4420 0243 15. 
Viestikenttään varsinaisen jäsenen nimi.

Päivitäthän yhteystietosi jäsensihteerille (yhteystiedot "Hallitus"-osiossa), mikäli ne ovat muuttuneet!


HUOMIOITHAN SEURAAVAT ASIAT:

* Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen varsinaiselle jäsenyydelle.

* Kerhon toiminta perustuu vapaehtoisuuteen ja kukin jäsen osallistuu
toimintaan omien kykyjensä ja halujensa mukaan.

* Kerhon jäsenyys oikeuttaa osallistumaan kaikkeen kerhon järjestämään
toimintaan. Vain kerhon jäsenillä on oikeus käyttää koirien koulutuskenttää!

* Kerho ei vakuuta toimintaan osallistuvia henkilöitä eikä koiria. 
Kaikki toiminta tapahtuu täysin jokaisen omalla vastuulla.

* Kerho ei maksa seuran omille kouluttajille, kuten muillekaan henkilöille, palkkaa 
toiminnasta kerhon hyväksi vaan kulukorvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

* Kerho kustantaa kouluttaja- ja toimihenkilökoulutuksia henkilöille, jotka 
ovat jatkossa halukkaita toimimaan kerhon hyväksi kyseisissä tehtävissä.